Samen gaan we de uitdaging aan!

 

CBF Keurmerk

 


Sinds 1996 verleent het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een keurmerk aan fondsenwervende instellingen. Elk fonds dat in aanmerking wil komen voor een CBF-Keur moet aan dezelfde criteria voldoen en dezelfde procedure doorlopen. Fondsenwervende instellingen, zoals Stichting Roparun Palliatieve Zorg, moeten minimaal drie jaar als zodanig actief zijn in Nederland. Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet.

 

Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft op 1 augustus 2006 het CBF-Keur ontvangen. Dit betekent dat een donateur er op kan vertrouwen dat we verantwoord met een gift omgaan. Zo mogen bijvoorbeeld de kosten van fondsenwerving niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten uit fondsenwerving. Wij streven naar een zo laag mogelijk percentage en voor het afgelopen boekjaar bedroeg dit 2,4% voor Stichting Roparun Palliatieve Zorg en 3,4% voor de samengevoegde cijfers van Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen. Kijk voor meer informatie op de website van het CBF www.cbf.nl* Bron: www.roparun.nl


 
Opbellen
E-mail
Info