Samen gaan we de uitdaging aan!

 

Historie ROPA-run

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld: het is een unieke hardloopwedstrijd, met een even uniek doel: "trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer  kunnen worden toegevoegd aan het leven"

In 1992 werd de RO(tterdam) PA(rijs) RUN geboren. Uit een weddenschap! Die eerste keer namen er 13 teams deel, de opbrengst was fl 100.000 = en de organisatie van de run was in handen van een groepje van 20 vrijwilligers. Eigenlijk was het de bedoeling het bij een éénmalig avontuur te houden, maar het liep anders. 


Door het succes van de eerste keer kon een vervolg niet uitblijven en waren het de eerste keer dertien teams die meeliepen.
De opbrengst van de eerste Roparun was ƒl. 100.000, Tot nu toe werd er in vijfentwintig jaar al meer dan 73 miljoen euro! bijeengebracht. 

De eerste vier jaar was de Roparun nog betrekkelijk kleinschalig en draaide de organisatie puur op vrijwilligers. Door de snelle groei ontstond de behoefte aan een kantoor met betaalde medewerkers, hoewel alles bewust zeer low budget wordt gehouden. Daarnaast zijn er bij de Stichting Roparun ongeveer 400 vrijwilligers, van wie een vaste kern van vijftig personen het gehele jaar bezig is en veel tijd en energie steekt in de organisatie van dit evenement.

De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit:
Ø Planning en organisatie van de run
Ø Onderhoud en inrichting bungalows
Ø Organisatie maandelijkse teambijeenkomsten voor deelnemende teams
Ø Voorlichting en motivatie naar teams omtrent fondsenwerving
Ø Public relations en voorlichting
Ø Werven sponsors voor de eigen organisatie  


Bungalows

Naast de doelen en projecten die jaarlijks worden ondersteund en/ of geïnitieerd ( zie hierna) heeft de Stichting Roparun zes bungalows in eigendom; ook de gehele exploitatie valt onder de verantwoordelijkheden van Stichting Roparun.
Het betreft bungalows op 'gewone' vakantieparken (Durbuy, Arcen, De Banjaard, Land van Bartje), die door de vrijwilligers gezellig en huiselijk zijn ingericht en worden onderhouden. Ze zijn bestemd voor een (gratis) laatste vakantie samen, de rust van een andere omgeving, na het volgen van chemo kuren, voor nabestaanden na een zware periode enz.

 

Folders voor het aanvragen van een kostenloze bungalowvakantie zijn uitsluitend verkrijgbaar via de  diverse ziekenhuizen in het land.

De reserveringen verlopen via het kantoor van Stichting Roparun; alle bungalows zijn 365 dagen per jaar bezet.


Donaties en sponsoring

De Roparun kan niet zonder veel enthousiaste vrijwilligers en sponsors. De organisatie wordt gesponsord door sponsors, groot en klein. Zij maken het mogelijk dat de Roparun wordt gehouden. De teams trachten door sponsoring zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. Zij maken het mogelijk dat er steeds meer kan worden besteed aan de goede doelen.
De steun van de Roparun is uniek doordat de stichting geen geld geeft, maar alle projecten zelf beoordeelt en dan pas steunt. Zo wordt voorkomen dat er gelden op de verkeerde plaats terechtkomen en is het zeker dat de besteding recht doet aan het motto: "trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".

Alle deelnemende teams hebben de verplichting 1000 Roparunloten te verkopen; hiermee komt de minimumopbrengst van een team op € 2500, =. Ieder team wordt gemotiveerd om zich het gehele jaar in te zetten om geld bijeen te brengen voor de doelen. De opbrengst van de loterij en de donaties van de teams komen direct ten goede aan de doelen van de Roparun.

Het inschrijfgeld van de teams wordt gebruikt om een gedeelte van de kosten van de organisatie te dekken; ook de winst op de verkoop van Roparunartikelen en begeleiderspakketten wordt aangewend om de kosten te dekken.

De sponsors van de Stichting Roparun zelf ondersteunen de organisatie; door hun financiële en/of materiële ondersteuning van hen is het mogelijk de run te organiseren, daar het inschrijfgeld en de winst op de verkoop van artikelen niet geheel kostendekkend is voor een evenement van een dergelijke omvang.

Stichting Roparun kent ook "eigen" donateurs; ook deze donaties komen direct ten goede aan de doelen en worden niet gebruikt om de kosten van de organisatie te dekken.

Inkomsten vanuit sponsoring zijn BTW-belast; hiertegenover staat een tegenprestatie van Stichting Roparun.

Donaties zijn niet BTW-belast; er staat ook geen tegenprestatie tegenover.* bron: www.roparun.nl


 
Opbellen
E-mail
Info